AnaSayfa
KATEGORİLER
 
 
Gri Sergi Salonu Turkuaz Sergi Salonu Turuncu Sergi Salonu Mavi Sergi Salonu
Özgeçmiş

id.jpg..... 2000 - Ş. Uğur Okçu Makine Mühendisi ve daha sonra
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi oldu.
15 sene Gemi Makineleri İşletme Mühendisi olarak çalıştı.
57 ülkeye gitti. 3 sene Nijerya'da kaldı. DENSAN Denizcilik A.Ş. ye ait M/T BENSAN (Acid Tanker), M/T DENSAN (Acid Tanker), M/T GÜN (Chemical Tanker), M/V NECAT-A (Bulk Carrier) ve GÜNGEN Denizcilik A.Ş. ye ait M/T OTTOMAN (Chemical Tanker) gemilerinde çalışmıştır. Halen Gemi Baş Mühendisi (Marine Chief Engineer) olarak çalışmaktadır.

1990 yılında fotoğraf çekmeye başladı. 1991 yılında tüm fotoğraflarını kendi çektiği, Türkiye / Alanya Antalya Kılavuzu' nu 4 ayrı dilde yayınladı.

1993 yılında AFSAD 'a (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği), 1995 yılında FSK Fotoğraf San atı Kurumuna, 1996 yılında FOTOGEN Fotoğraf Sanatı Derneği'ne üye oldu. Ayrıca 1996 yılında, sanatsal çalışmalar içerisine oturtulmak istenilen her türlü sınıra karşı tavır olarak, 10 fotoğrafçı arkadaşı ile birlikte SFG Sınırtanımaz Fotoğrafçılar Grubu'nu kurdu. Mavi Piramit 7557 Fotoğraf Grubunun da kurucusudur. GESAM ( Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ) üyesidir.

1993 Yılında fotoğraf tekniği üzerine başlattığı çalışmalarını, fotoğraf makinesinin mekanik kısmında değişiklikler yaparak “Scanograph” adını verdiği fotoğraf tekniğini üreterek sonuçlandırdı. Teknik değişiklikler yaptığı bu fotoğraf makinesine Scanograph (grafik tarama) adıyla Türk Patent Enstitüsünden Faydalı Model Patenti aldı. Bu adı aynı zamanda bu teknikle çekmiş olduğu fotoğraflara da verdi.

Scanograph tekniğini kullanarak ürettiği fotoğraflardan oluşan "Movement" başlıklı ilk kişisel sergisini 14 Kasım 1995 tarihinde İFSAK 11. İstanbul Fotoğraf Günlerinde gerçekleştirdi. . Bu sergi daha sonra sırasıyla, bir kez Ankara'da, bir kez İzmir'de ve bir kez d e İstanbul'da tekrarlandı. Ayrıca bu teknikle çekilmiş fotoğraflardan oluşan diğer bir sergisi, PAN HORAMA (Finlandiya) yoluyla İtalya, Belçika ve Finlandiya'da gerçekleştirildi. Sınırtanımaz Fotoğrafçılar Grubu tarafından hazırlanan karma fotoğraf sergilerine katıldı. Ersin Alok, Ayhan Erolgil, İzzet Keribar, Cengiz Karlıova ile birlikte "5 Türk Fotoğrafçısı" Fotoğraf Sergisini 1997 yılında İstanbul Exclusive Sanat Merkezi'nde açtılar. Türkiye'nin ikinc i sanal fotoğraf sergisi olan “Movement” ve “5 Türk Fotoğrafçısı” sergileri sürekli olarak Internette sergilenmektedir.

1998 yılının ikinci yarısında, SİNESTEZİ ile SCANOGRAPH fotoğraf tekniğini birleştirerek, Iron Butterfly grubunun IN-A-GADDA-DA-VIDA adındaki Rock Müzik parçasının bateri solo bölümünün 2 dakika 46 saniyelik aralığının fotoğrafını, 135 mm lik slide film (slide ölçüleri 24 mm * 640 mm) ku llanarak çekti

1999'da (İstanbul) Kaya ÖZSEZGİN'in yazdığı "Türk Plastik Sanatçıları" (Ansiklopedik Sözlük) kitabunda yer aldı. (Yapı Kredi Yayınları - S:355 - 356)

1999'da Çağdaş Türk Sanatından bir kesit kitabında yer aldı. (GESAM Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği - S: 186)

1999'da Engin Özendes'in hazırladığı "TÜRKİYE'DE FOTOĞRAF" kitabında iki sayfa ile yer aldı. (Tarih Vakfı Yayını - S:292-293)

2000'de FSK Fotoğraf Sanatı Kurumunun yayınladığı Fotoğraf Albümünde 2 sayfa ile yer aldı.

Türkiye'nin ilk SANAL FOTOĞRAF dergisi FOTOGRAFYA 'nın fikir babası ve kurucusudur. Internet servis sağlayıcısı olan AdaNET’in fotoğraf editörlüğünü de yürütmektedir.

..... 2000 - Uğur OKÇU was given the degree of Mechanical Engineer, after the degree of Marine Engineer.
Worked for 15 years as the Marine Engineer.
Travelled to 57 countries. Stayed in Nigeria for a period of 3 years. Worked at M/T BENSAN (Acid Tanker), M/T DENSAN (Acid Tanker), M/T GÜN (Chemical Tanker), M/V NECAT-A (Bulk Carrier), M/V DENBULK (Bulk Carrier) vessels of DENSAN Maritime Inc. and at M/T OTTOMAN (Chemical Tanker) vessel of GÜNGEN Maritime Inc. Currently being employed as the Marine Chief Engineer.

Started taking photographs in 1990. In the year 1991, published Turkey/Alanya-Antalya Guidebook in 4 different languages with all the photographs taken by himself. Became a member of AFSAD (Ankara Association of Photography Artists) in 1993, member of FSK (Institution of Photography Arts) in 1995 and member of FOTOGEN (Association for the Photography Arts) in 1996. Furthermore, in 1996, founded SFG Boundless Photographers Group with 10 of his photographer friends as an attitude against all bounds anticipated in the artistic works. Is also a founder of the Blue Pyramid 7557 Photographers' Group. Is an outstanding member of GESAM (Vocational Union for The Performers of Fine Arts in Turkey).

Finalized his works that he has started in 1993 on photograph techniques, by making some modifications in the mechanical part of the camera and resulting in a photograph technique which he names as "Scanograph". This camera technically modified by him was granted the Functional Model Patent by the Turkish Patents Institute under the name "Scanograph" (graphical scanning). Has also given this name to the photographs taken by this technique.

Opened his first personal exhibition titled "Movement" comprised of the photographs produced by using the Scanograph technique on November 14, 1995 during the 11th IFSAK Istanbul Photography Days. Later on, this exhibition was repeated once in Ankara, once in İzmir and once more in Istanbul, respectively. Moreover, another exhibition comprised of photographs taken by this technique was realised in Italy, Belgium and Finland through PAN HORAMA (Finland). Participated in mixed photograph exhibitions prepared by the Boundless Photographers Group. Opened the photograph exhibition "5 Turkish Photographers" together with Ersin Alok, Ayhan Erolgil, Yzzet Keribar and Cengiz Karlyova in 1997 at Istanbul Exclusive Art Center. "Movement" which is the second virtual photograph exhibition of Turkey and "5 Turkish Photographers" exhibitions are continuously being displayed on the Internet.

In the second half of 1998, has taken the photograph of the 2 minute 46 second pitch of the battery solo of the Rock music song named IN-A-GADDA-DA-VIDA performed by the Iron Butterfly Group by using 135 mm slide film (slide size: 24 mm * 640 mm) and by integrating SINESTEZI and SCANOGRAPH photography technique.

In 1999, his name and his works were recorded in the book of "Turkish Plastic Artists" (Encyclopedic dictionary) written by Kaya Özsezgin. (Yapı Kredi Publication - Page: 355 - 356)

In 1999, his name and his works were recorded in the book "A Fragment of the Contemporary Turkish Art" (GESAM - Page:186)

In 1999, his life and works were mentioned in "Photography in Turkey" written by Engin Özendes (Page:292 - 293)

In 2000, his name and his works were recorded in the book of "FSK Photographic Album"

Is the one who brought about the idea and who created FOTOGRAFYA, the first VIRTUAL PHOTOGRAPHY magazine of Turkey.

Sergi Ziyaretçi Sayısı:374
X-Hall SANAL SANAT GALERİSİ
Yayın Kurulu adına İmtiyaz Sahibi
Ş.Uğur OKÇU
Fotoğrafya X-HALL Logo Kullanım Kılavuzu
Sayfa Tasarım - Uygulama
Özlem Gün Bingöl & AdaNET
 
 
Fotoğrafya Galeri IşıkÇiz Instagram e-posta