1960 doğumlu.

Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Üktisadi Üdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

1981 yİlİnda fotoğraf çalışmalarına AFSAD'da başladı.

Çeşitli dönemlerde AFSAD yönetim kurullarında üye ve başkan olarak görev aldı.

FOTOGRAF Dergisi yayın kurulunda bulundu ve çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yaptı.

Fotoğraf sempozyumu düzenleme çalışmalarında bulundu.

Ortak ve kişisel fotoğraf sergileri açtı.

Kavramsal fotoğrafik çalışmalarının yanı sıra heykel çalışmalarını da sürdürmektedir.

Halen Artcamera Fotoğrafik Tanıtım Şirketi'nin ortaklarından biridir.