GUL EZEN
Gül Ezen (Kayaman) Ankara'da doğdu. Ankara Koleji ve O.D.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü bitirdi. Dönemin İmar ve İskan Bakanlığında bir süre şehir plancısı olarak çalıştı. Bu sırada burslu olarak İngiltere'ye gitti ve Kalkınma Planması konusunda University College London'da mezuniyet sonrası çalışmasını tamamladı.

Eşinin görevi dolayısıyla İran, Fas, Almanya, ve Kuveyt'de bulundu.

Önceleri bir gereksinme olarak yaşadığı ve ziyaret ettiği dış ülkelerde çektiği fotoğraf, Almanya dönüşü AFSAD'a gelmesiyle monocromatik bir tutku haline dönüştü. 1990 yılından beri bu derneğin üyesidir ve şu sırada çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir.

Gül Ezen yurt içi ve yurt dışı fotoğraf yarışmalarında birçok ödül almış ve fotoğrafları sergilerde yeralmıştır.


Ödülleri ve diğer çalışmaları:

1989-90 AFSAD ayın fotoğrafı çalışmaları, SB baskı yılın fotoğrafı
1990 Aksaray Kültür Festivali fotoğraf yarışması Özendirme Ödülü
1990-91 AFSAD ayın fotoğrafı çalışmaları, SB baskı yılın başarılı fotoğraçısı
1991 ETA Sokaklar fotoğraf yarışması, mansiyon
1992 AFAD Altın Kamera fotoğraf yarışması, SB baskı Altın Kamera
1992 Orhon Murat Arıburnu ödülleri, fotoğraf dalı 1. Ödülü
1992-93 AFSAD 10. Ulusal Fotoğraf Sergisi.

  Doğa Konusu: AFSAD Ödülü, FDÇK ödülü, Keçiören Belediyesi Ödülü
  Serbest Konu: AFSAD Ödülü, Ankara Valiliği Ödülü
1994 Bahreyn Çağdaş Sanatlar Derneği fotoğraf yarışması.
  Portre Dalı: 2. Ödülü
  Kreatif: 1. Ödülü
  Çocuklar: 1. ve 2. Ödülleri
1994 Kuwait Times - Minolta Fotoğraf yarışması, 1. Ödülü
1994 AFSAD 12. Ulusal Sergisi, FDÇK Ödülü
1995 Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, Fotoğraf Dalı 1. Ödülü
1995 Kuwait Times - Minolta Fotoğraf Yarışması, 1. Ödülü


Gül Ezen'in fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilerde yeralmış, sadece Gölköy'de çektiği fotoğraflardan oluşan kişisel sergisini 1995 yazında Bodrum, Gölköy'de açmıştır.

Gül Ezen'in dört yıl kaldığı Kuveyt'i konu alan yazı ve fotoğrafları Yaşama Sanatı Dergisinin Ağustos-Eylül 1995 sayısında ve 4 Ağustos 1997 tarihli Cumhuriyet Dergi'de yayımlanmıştır.

Uçhisar konulu bir fotoğrafı ise Ilford firmasınca, bu firma tarafından üretilen siyah beyaz fotoğraf kağıdı zarf ve kutularının üzerine basılmak üzere seçilmiştir.

Gul Ezen (Kayaman) was born in Ankara. She has graduated from the Ankara College and the Middle East Technical University, City Planning Department. While working for the then Ministry of Building and Works as a city planner, she went to the United Kingdom on a scholarship and completed her post-graduate studies on Development Planning at the University College of London. As a result of her husband's overseas postings, she has also lived in Iran, Morocco, Germany and Kuwait.

Photography, which she practiced as a hobby while abroad, turned into a monochromatic passion for her when she came to AFSAD (Amateur Photograph Artists' Association of Ankara) upon her return from Germany. She has been a member of AFSAD since 1990 and is currently continuing her work in Ankara.

Gul Ezen was awarded a number of prizes in various competitions in Turkey and abroad and has participated in many photography exhibitions..


Her awards and achievements

1989-90 AFSAD Photograph of the Month works, BW Picture of the Year Award
1990 Encouragement Award in the Aksaray Culture Festival Photography Contest
1990-91 AFSAD Photograph of the Month works, Successful BW Photographer of the Year Award
1991 ETA Streets Photography Contest, Mansion Prize
1992 AFAD Golden Camera Photography contest, BW Golden Camera Award
1992 Orhon Murat Ariburnu Prizes, First Prize in Photography
1992-93 AFSAD 10th National Photography Exhibition

  Nature Topic : AFSAD Prize, FDCK Prize, Kecioren Municipality Award
  Free Topic : AFSAD Prize, Governor of Ankara Award
1994 Bahrain Contemporary Art Association Photography Competition
  Portrait Section : 2nd Prize
  Creative Section : 1st Prize
  Children Topic : 1st and 2nd Prizes
1994 Kuwait Times-Minolta Photography Competition, 1st Prize
1994 AFSAD 12th National Photography Exhibition, FDCK Prize
1995 Orhon Murat Ariburnu Prizes, 1st Prize in Photography
1995 Kuwait Times-Minolta Photography Competition, 1st Prize


She has participated in many exhibitions in and out of Turkey. She opened a personal exhibition in Bodrum, Gölköy in the summer of 1995, where she exhibited photographs taken only in Gölköy.

Photographs and essays by Gul Ezen on Kuwait, where she lived for four years, were published in the August-September 1995 issue of "Yasama Sanati" magazine and also in the "Cumhuriyet" daily on August 4, 1997.

A photograph of Uchisar, Turkey by Gul Ezen was chosen by the Ilford Company for printing on their boxes and envelopes of photographic papers.

Sergideki İşler / Works in the Exhibition

E-Mail
Gül Ezen

[ X-Hall ] [ AdaNet ]
ADA-NET

Internet Servisleri

G-TASARIM

Web Tasarımı