Bu fotoğraf için yaklaşık 2 sene düşünsel anlamda bir hazırlık yaptım. Çıkış noktam i?etken (Sinestezi) oldu.

Sinestezi: Duyu algılarının birbirini etkileyerek harekete geçirmesi, içiçe girerek b??leşmesi olarak kısaca tanımlanabilir. ÖRNEĞİN SESİ RENK OLARAK GÖRME YA DA RENGİ SES OLARAK DUYMA (*Nazan İpsiroğlu –RESİMDE MÜZİĞİN ETKİSİ)

Sesi renk olarak nasıl görebilirim düşüncesi üzerine oluşturdum tüm çalışmalarımı Ses işin içine girdiği anda, zaman sürecinin ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Foto?afa an? betimlenmesi ?klinde yakla?aya, MOVEMENT sergimle degi?k bir yorum getirmi?im, 1995 senesinde a?ığ? sergiyle. Movement ’ta kullandığ? y?tem, beni Foto?af ?kerken, s?e kullan??konusunda olduk? rahatlatmışt? Sinestezi ile ilgili ?lışmalar?bu y?de geli?irdim.

Bu t? bir ?lışmada birden fazla m?ik aleti kullanma yerine ba?angıç olarak tek ayg? se?ek i?mi kolayla??d? Se?i?m m?ik arac?BATER?oldu.

Düş?sel anlamda foto?af?tamamlad?tan sonra, kullanacağım gere?eri edindim. M?ik olarak da IRON BUTTERFLY'? IN-A-GADDA-DA-VIDA adl?17 dakikal? par?s?dan 2?0?lik bir b???ald? ve ?t ?te kasete kaydettim. Bu kay? Baterist arkada?taraf?dan uzun bir m?det ?lış?d? Baterist k? arkada?iki altosunu Foto?af ?kiminde kullanabilece?mi s?ledi. 5 er
metrelik iki ?ffaf hortum yapt?d?. Bu hortumlar?“T?ba?ant??ile birbirine ba?ad?. “T?çıkış?a tek bir ?ffaf hortum ba?ayarak ucuna bir musluk koydurdum. Ye?l ve k?m??100 watt?l? iki spotu plastik siyah vazolar? i?ne koydum ve sabitledim. Ye?l ve k?m??renkleri se?ek
sar?rengi de elde etmek i?ndi. Siyah renkli yaklaşık 5-6 metre karelik bir bez fon diktirdim. Altolar? alt?daki ?ffaf olan ve ?t k?m?daki di?r par?lar?çıkard?. Alttaki ?ffaf par?lar?altolar? ?t k?m?a ba?ad?. Hacettepe ?iversitesi Beytepe kampusunda suyu ve taban su gideri olan bir salon buldum. Bu salonun t? pencerelerini izole ederek karanl? bir ortam olu?urduk. Bu i?i?n 5 ki?lik bir ekip bana yardim etti. Karanl? olduktan sonra makineme slide filmi takt?.

Bu ?kimde 100 ASA ?200 ASA ?400 ASA filmler kulland?. Kamera ASA ayar??s?ekli 1600 de kulland?. Push Process yapmama ra?en filmin makine i?nde d?mesinden kaynaklanan ış? sorununu halletmek i?n bu y?temi se?im. Filmleri ?ktikten sonra sonu?almak i?n normal de?rlerinde y?att?.

Karanl? ortamda 100 watt’l? spotlar?yak?, su hortumlar?yoluyla altolar? ?t k?m?a s?ekli su a??. Altolar? ?erinde ufak bir y?seklik var. Bu y?seklik sayesinde su alto ?erinde kald? Altolar? kenar?dan su s?mamas?i?n salmastra kulland?. Kasete kaydetti?miz par?y?tape’e
yerle?irerek y?sek vol?de ?ld?. Bunun nedeni m?i? bateristle beraber konsantre olmak i?ndi. Baterist bagetleri altolar ?erine vurdu?nda, ?ffaf ?t par?lar? titre?mleri sayesinde suyun sıçramas?ve spotlar? sıçrayan sular?renklendirmesi ?erine kurdu?m mizanseni uygulamaya ba?ad?. Bagetlerin notalara g?e altolar ?erine inerken çıkardığ?sular? y?sekli? bagetlerin vuru?sertli?ne g?e de??nce, par?n? renk olarak g??me k?m?tamamlanmış oldu. Altolar? ?erinde suyun devaml?kalmas?i?n su muslu? belirli bir debide su ak?acak ?kilde açık b?ak?d? Su foto?af ?kimi bitinceye kadar ak??d? Geriye bu g??t??bir zaman s?eci i?nde foto?af makinesi yard??la tespit etmek kald?

Foto?aflar?tersten elimle film sarma kolunu ?virerek ve saniyede 3,5 karelik bir motor h??da ?ktim.

Bu tarz?, RES? sanat?daki ?neklerinden biri olan J. Weder’in Bach?? re maj? 3. Orkestra s?tinden Gigue, (1980-81) (*Nazan ??ro?u-Resimde m?i?n etkisi-Sayfa 80-Tablo 15) san?? bana ciddi bir rehber oldu.

Foto?af? ?çüleri (Slide-Dia) 2,4 cm * 64 cm. Bu foto?af?bast?mak i?n ?k fazla engel var. Her ?yden ?ce scanner'dan tek par? olarak çıkmas?zor. Benim iste?m 2 metre eninde 30 metre boyunda tek foto?af. Ama ne yaz? ki bu konuda da bir s??sorun var.

Sa??l?g?ler ve dost sevgiler,

Ş. Uğur Okçu


Copyright © 1998 Ş.Ugur Okçu Ankara/Türkiye