Name : Ilteris
Surname : TEZER
Date of birth : 08/02/1943
Place of birth : Istanbul
Education : O.D.T.Ü Architecture Faculty

I became acquainted with photography in 1957. After a school day in a German high school, Iwas walking from Yüksekkaldirim to Karaköy. There was a book exhibition on the pavement. I just glimpsed at a magazine in which there was a photo showing a sailing-boat in the horizon, sea, sea waves on the shore, beach, pebbles and the feet of the photographer himself ..

all the images were clear and bright... That photo had an angle of approximately 110 or 120 degrees. I suddenly got an urge to shoot pictures like that photo and I bought that magazine and later subscribed to it.

The text of the magazine was mostly in German. Since I became the top student in class the same year, my father rewarded me with a 6x6 Reflecta camera. It was my first camera.. In 1970, I established my first dark-room. For a long time, I took only architectural,family or panoramic snapshots.Nevzat ÇAKIR was my neighbour in Muğla. One day, he decided to move to İstanbul from Mugla and left his consulting office and dark room to me. I converted it into an architectural office.

Because of the need arising from the education of our children (Kagan,1973 and Hakan, 1978) we moved back to Istanbul. In 1985, Nevzat Çakir presented IFSAK to me. And he gave me the first sensible bath formulae. From that day on, my outlook of photography changed. I got involved in monthly contests of IFSAK, national or international contests and rewards..


In 1990, Aclan URAZ, the president of IFSAK, made an offer to establish ateliers to improve the black and white photography.

I was attracted to training the new and unexperienced photographers. My atelier efforts continue to the present day.

Cemil AGACIKOGLU, Hatice TUNCER, Kemal GÖK, Günsel YILDIRIM, Ayşe BAGDEMIR, Remziye AKÇAY and many others attend our atelier for traning and then take off to the horizons of photography. All the rewards they have won make me feel asif they are my own successes. More than a hundred students..

It is a joyful way to spend time with the enthusiasts who come together to produce photos. To produce, to have them published and finally end up with an exhibition.. I wish we could crown all our efforts with the compilation of a book as well..

Prizes:
1985-87 : Ifsak monthly contests, first, second and third prizes 1985
: Istanbul Photo House, success prize; 1985
: Living in Muğla, third prizes and mansion 1986
: ETA, Streets, success prize, 1986 1989
: First national photo contest, success prize and mansion 1989
: Turkish Railways phot. contest., first prize and mansion 1992
: 500 Years Association phot.contest., third prize 1992
: Istanbul Greater Municipality phot.contest,second prize 1992
: Istanbul Greater Municipality phot.contest, mansion
1993
: Sisli Rotary Club International phot.contest, second prize, 1993
Brazil International phot.contest silver medal, 1994
Baykent Sark Insurance Co. phot. contest, first prize,
1995
Istanbul Greater Municipality phot.contest second prize, 1998


Exhibitions:
Istanbul Medicine Faculty, B&W,1985
ISTANBUL, Y.K.B., B&W, 1986
ISTANBUL, G.B., B&W, 1987
ISTANBUL A.K.M., RAILWAYS AND MEN, B&W, 1988
ANKARA, RAILWAYS AND MEN, B&W, 1988
ISTANBUL HAYDARPASA, RAILWAYS, B&W, 1988
ISTANBUL GALLERIA, ISTANBUL AND SEA, CP, 1989
ISTANBUL IFSAK, BAZAAR PHOTOS, B&W, 1998


ATELIER'S EXHIBITIONS:
IST.MEDIA MUSEUM, ATELIER EXHIBITION, B&W, 1994
IST.PHOTO DAYS, FROM ONE COAST TO OTHER ONE, B&W, 1997
IST.PHOTO DAYS, FROM VILLAGES AND CITIES, B&W, 1998
ISTANBUL ISIK LISESI, COASTS, B&W, 2000
IST.IFSAK, COAST ,2000


İlteriş Tezer 2000

Adı : İlteriş
Soyadı : Tezer
Doğum tarihi : 08/02/1943
Doğum yeri : İstanbul
Öğrenim : O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

Fotoğafla ilk tanışmam 1957 yılında okuldan (Alman Lisesi) çıkmış Yüksekkaldırım'dan aşağı Karaköy'e inerken oldu. Kaldırım üzerinde açılmış bir kitap sergisinde, bir kitap ilişti gözüme, ufukta bir yelkenli, aşağı indikçe sırsıyla deniz, kıyıda dalgalar, kumsal, çakıl taşları ve fotoğrafı çeken fotoğrafçının ayakları...

Hepsi net pırıl pırıl. Yaklaşık 110, 120 derecelik bir açıya sahipti fotoğraf. İçimde böyle fotograflar çekme isteği oluştu ve hemen dergiyi satın aldım. Ondan sonra o dergiye abone oldum. Çoğu Almanca dergilerdi. O yıl sınıf birincisi olunca ilk fotoğraf makinamı babamdan ödül olarak aldım, 6x6' lık bir Reflecta.

İlk karanlık odamı 1970 yılında kurdum. Uzun süre sadece mimari ve aile fotografları çektim, bir de kendimce manzara fotoğrafları. Muğla'da Nevzat Çakır'la komşu olduk. Nevzat İstanbul'a göçme kararı alınca muayenehanesini ve karanlık odasını ben devralıp mimarlık bürosuna dönüştürdüm.

Çocuklarımızın (Kağan 1973 model ve Hakan 1978 model) okul çağı gelince gene doğduğumuz kente, İstanbul'a geri döndük. 1985 yılında Nevzat Çakır kanalıyla İFSAK'la tanıştım. İlk hassas banyo formüllerini Nevzat Çakır'dan aldım. O zamandan beri fotoğrafa bakış açım değişti.

İFSAK ayın yarışmaları,ulusal, uluslararası yarışmalar ve çeşitli ödüller.

1990 yılında İFSAK Başkanı Aclan Uraz, siyah beyaz fotoğrafın gelişmesi için Atölyeler kurulmasını önerdi. Yeni fotoğrafçılar yetiştirmek düşüncesi çok çekici geldi, o günden beri Atölye çalışmaları süregelmekte.

Cemil Ağacıkoğlu, Hatice Tuncer, Kemal Gök, Günsel Yıldırım, Ayşe Bağdemir, Remziye Akçay ve daha niceleri yuvaya gelip, gelişip, kanat açıp fotoğrafın ufuklarına uçmaktalar. Aldıkları her ödül sanki benimmiş gibi… Yüzden fazla öğrenci. Çok mutlu bir uğraş, fotoğrafı gerçekten üretmek için bir araya gelen insanlarla birlikte olmak. Üretmek, ürettirmek ve sergiyle noktalamak. Keşke bir de kitapla noktalıyabilsek.

Ödüller :
İFSAK ayın yarışmaları birincilik,ikincilik üçüncülükler 1985/1987
: İstanbul Fotoğraf Evi Başarı ödülü 1985
: Yaşayan Muğla Üçüncülük ve Mansiyon
1985
: ETA Sokaklar Başarı Ödülü
1986
: Birinci Ulusal Fotograf Yarışması Başarı ödülü
1988
: T.C.D.D.Y. Fotograf Yarışması, Birincilik ve Mansiyon 1989
: 500 yıl Vakfı Fotograf Yarışması, Üçüncülük 1992
: Istanbul Büy.Şeh. Fot.Yarışması, İkincilik 1992
: Istanbul Büy.Şeh. Fot.Yarışması, Mansiyon 1993
: Şişli Rotary Kulüp Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ikincilik 1993
: Brazil International Phot.Contest. Gümüş madalya 1994
: Baykent Şark Sigorta Fot. Yar. Birincilik 1995
: Istanbul Büy.Şeh. Fot.Yarışması, ikincilik 1998

Sergiler
: Istanbul Tıp Fakültesi S&B 1985 : Istanbul Y.K.B. S&B 1986
: Istanbul G.B. S&B 1987
: Istanbul A.K.M. Demiryolu ve Insan S&B 1988
: Ankara Demiryolu ve Insan S&B 1988
: İstanbul Haydarpaşa Demiryolu ve İnsan S&B 1988
: İstanbul Galleria Istanbul ve Deniz RB 1989
: İstanbul İFSAK Pazar fotografları S&B 1998

Atelye Sergileri
: İst. Basın Müz. Atölye Karma sergisi S&B 1994
: İst. Fot. Günleri. Bir Kıyıdan Öbür Kıyıya S&B 1997
: İst. Fot. Günkeri Kırdan Kentten S&B 1998
: İstanbul Işık Lisesi Kıyılar S&B 2000
: İstanbul İFSAK Kıyılar 2000

İlteriş Tezer 2000